Τι είναι το moneypedia.gr;
Το site αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ομίλου Eurobank σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) με σκοπό την επιμόρφωση των νέων πάνω σε βασικές οικονομικές αρχές, τη σωστή οικονομική διαχείριση αλλά και πρακτικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους.
Επιχειρηματικότητα
Τι είδους επιχείρηση έχετε κατά νου;
Για να αναπτύξετε μια επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να κινητοποιήσετε τη δημιουργικότητά σας. Πώς μπορεί κάποιος να σκέφτεται δημιουργικά;
περισσότερα
Poll 1 Προτιμάτε να κάνετε τις συναλλαγές σας μέσω internet banking;
Poll 2 Βρίσκετε το κομμάτι «Χρήσιμα Εργαλεία»:
Άνοιγμα Λογαριασμού
Είναι η διαδικασία έναρξης της συνεργασίας του πελάτη με την τράπεζα. Βασικός σκοπός του ανοίγματος λογαριασμού είναι η λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών και στοιχείων όχι τόσο γιατί η τράπεζα θέλει να γνωρίζει τον πελάτη στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, αλλά γιατί ο νόμος και οι σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος το επιβάλλουν. Η πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για ξέπλυμα χρήματος, η προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσόμενου και η διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών υποχρεώνουν τις τράπεζες να μη πραγματοποιούν συναλλαγή, αν δεν έχουν πιστοποιήσει και επαληθεύσει την ταυτότητα του συναλλασσόμενου. Για τους λόγους αυτούς ζητούν από τους πελάτες τους έγγραφα που να αποδεικνύουν τα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα και την επαγγελματική τους διεύθυνση καθώς και το ΑΦΜ τους.
Τα στοιχεία αυτά τηρούνται με ασφάλεια σε αρχεία για όσο χρόνο επιβάλλει ο νόμος.