Σχετικά με μας
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Έχει πλούσια ιστορία σημαντικών επιστημονικών επιτευγμάτων, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν και προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.

Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και μετονομάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 έχει τη σημερινή ονομασία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Σήμερα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούν οκτώ Προπτυχιακά Τμήματα και 29 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Η Eurobank είναι ένας Ευρωπαϊκός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 8 χώρες και σύνολο ενεργητικού €83,2 δισ. Απασχολεί πάνω από 22.500 άτομα και προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, τόσο μέσα από ένα δίκτυο 1.600 καταστημάτων, επιχειρηματικών κέντρων και σημείων εξυπηρέτησης, όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης.
 
Ο Όμιλος Eurobank έχει σημαντική παρουσία σε 8 χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ην. Βασίλειο, Λουξεμβούργο και Κύπρο. Είναι μέλος του ομίλου EFG Group, ενός διεθνούς τραπεζικού ομίλου με παρουσία σε 40 χώρες.
 
Poll 1 Προτιμάτε να κάνετε τις συναλλαγές σας μέσω internet banking;
Poll 2 Βρίσκετε το κομμάτι «Χρήσιμα Εργαλεία»:
Άνοιγμα Λογαριασμού
Είναι η διαδικασία έναρξης της συνεργασίας του πελάτη με την τράπεζα. Βασικός σκοπός του ανοίγματος λογαριασμού είναι η λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών και στοιχείων όχι τόσο γιατί η τράπεζα θέλει να γνωρίζει τον πελάτη στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, αλλά γιατί ο νόμος και οι σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος το επιβάλλουν. Η πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για ξέπλυμα χρήματος, η προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσόμενου και η διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών υποχρεώνουν τις τράπεζες να μη πραγματοποιούν συναλλαγή, αν δεν έχουν πιστοποιήσει και επαληθεύσει την ταυτότητα του συναλλασσόμενου. Για τους λόγους αυτούς ζητούν από τους πελάτες τους έγγραφα που να αποδεικνύουν τα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα και την επαγγελματική τους διεύθυνση καθώς και το ΑΦΜ τους.
Τα στοιχεία αυτά τηρούνται με ασφάλεια σε αρχεία για όσο χρόνο επιβάλλει ο νόμος.