Τι είναι το moneypedia.gr;
Το site αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ομίλου Eurobank σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) με σκοπό την επιμόρφωση των νέων πάνω σε βασικές οικονομικές αρχές, τη σωστή οικονομική διαχείριση αλλά και πρακτικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους.
Επιχειρηματικότητα
Τι είδους επιχείρηση έχετε κατά νου;
Για να αναπτύξετε μια επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να κινητοποιήσετε τη δημιουργικότητά σας. Πώς μπορεί κάποιος να σκέφτεται δημιουργικά;
περισσότερα
Poll 1 Προτιμάτε να κάνετε τις συναλλαγές σας μέσω internet banking;
Poll 2 Βρίσκετε το κομμάτι «Χρήσιμα Εργαλεία»:
Δεδουλευμένοι Τόκοι
Είναι το συνολικό ποσό των τόκων που υπολογίζεται σε τακτή βάση (π.χ. καθημερινή) χωρίς να πιστώνεται (κεφαλαιοποιείται) στο λογαριασμό μέχρι την ημερομηνία εκτοκισμού.